Refundacja NFZ

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dofinansowaniach i refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
dofinansowania nfz pfron pcpr

Refundacja NFZ

Obecnie coraz więcej osób zmuszonych jest do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego lub środków pomocniczych, takich jak: gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, kule, laski, wózki, pieluchy itp. Każda ubezpieczona osoba ma możliwość zakupu w/w sprzętu bezpłatnie lub za dopłatą w ramach opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania NFZ dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ? dofinansowanie NFZ do sprzętu ortopedycznego

W dokumencie dostępne są informacje o możliwości finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymienionych wyrobów medycznych. Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone między innymi:
1. osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
2. maksymalna kwota refundacji, od której może być naliczony udział pacjenta w kosztach nabycia danego wyrobu medycznego,
3. kryteria przydziału dofinansowania,
4. okres użytkowania sprzętu,
5. limit ceny przysługującej na naprawę.

Komu przysługuje refundacja z NFZ?

O dofinansowanie NFZ może starać się każda ubezpieczona osoba (pracownik, emeryt, rencista, zarejestrowany bezrobotny, członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia).

Jak załatwić dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie NFZ należy:
1. zgłosić się do lekarza specjalisty, który w ramach prowadzonego leczenia, wypisze zlecenie na zaopatrzenie na wyroby medyczne. Następnie
2. należy potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ,
3. zrealizować zlecenie w sklepie ze sprzętem medycznym.
Narodowy Fundusz Zdrowia poświadcza prawo do refundacji i potwierdza limit cenowy, wysokość refundacji NFZ, oraz sprawdza datę ważności zlecenia. Prawo do świadczenia jak również wysokość refundacji jest potwierdzana na podstawie kodu sprzętu ortopedycznego, który do zlecenia wpisał lekarz.

Wniosek o dofinansowanie z NFZ musi zawierać podstawowe dane wnioskodawcy, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, nazwę przedmiotu dofinansowania, sposób przekazania dofinansowania (konto wnioskodawcy lub konto sprzedawcy), oświadczenie o odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe dane, oświadczenie o dochodzie netto rodziny, datę i czytelny podpis.
Do wniosku należy dołączyć:

1. ksero orzeczenia o niepełnosprawności (do porównania z oryginałem),
2. udokumentowanie dochodu netto (tak jak zostało zawarte w oświadczeniu),
3. faktura zakupu, ewentualnie inny dokument potwierdzający zakup (całkowity koszt przedmiotu, kwotę udziału NFZ, kwotę udziału klienta),
4. ksero zlecenia wystawionego przez lekarza (poświadczone za zgodność z oryginałem).

Wyroby medyczne, które są wydawane na zlecenie

Szczegółowy wykaz dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dofinansowanie NFZ dla osób niepełnosprawnych obejmuje między innymi:
1. protezy kończyn dolnych i górnych zarówno po amputacji jak również w przypadku kiedy pacjent nie posiada kończyn od urodzenia lub cierpi na ich niedorozwój,
2. ortezy kończyn dolnych i górnych,
3. obuwie ortopedyczne,
4. gorsety ortopedyczne,
5. aparaty słuchowe,
6. wkładki uszne,
7. soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali,
8. protezy piersi,
9. peruki, itp.,
10. pieluchy lub podkłady.

Które urządzenia rehabilitacyjne podlegają dofinansowaniu NFZ?

Specjalistyczny sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny należy się każdemu ubezpieczonemu w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Refundacja przysługuje również chorym dzieciom, a właściwie ich opiekunom. Na przykład dzieciom i osobom dorosłym chorym na porażenie mózgowe należy się:
1. dofinansowanie NFZ do pionizatora,
2. dofinansowanie NFZ na wózek inwalidzki,
3. dofinansowanie NFZ do wózka elektrycznego.
Dla opiekunów osób chorych i leżących dużym ułatwieniem w opiece jest posiadanie specjalnego łóżka lub materaca. Niestety taki sprzęt nie jest tani i dlatego wiele rodzin nie może sobie pozwolić na jego zakup. Każdy może starać się o dofinansowanie NFZ do łóżka rehabilitacyjnego, oraz o dofinansowanie NFZ do materaca przeciwodleżynowego.
Często osoby po trudnych operacjach ortopedycznych mają problemy z codziennym poruszaniem się. W ich sytuacji idealnym rozwiązaniem jest posiadanie balkonika, który ma pomóc w chodzeniu. Środki na zakup można pozyskać ubiegając się o dofinansowanie NFZ do balkonika.

Podróż z dzieckiem niepełnosprawnym

Pojazd, którym podróżuje dziecko niepełnosprawne powinien być wyposażony w specjalny fotelik samochodowy. Musi to być produkt najwyższej jakości, który zapewni dziecku maksymalny komfort podróżowania. Dodatkowo powinien zapewniać niezbędny poziom bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane zakupem fotelika mogą złożyć wniosek o dofinansowanie NFZ do fotelika samochodowego.