Ścieżka refundacji wózka inwalidzkiego

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o tym w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wózek inwalidzki

Ścieżka refundacji wózka inwalidzkiego

Wózek inwalidzki z dofinansowaniem? Jak starać się o refundację? Nie wszyscy wiedzą w jaki sposób załatwić formalności, gdzie udać się po zlecenie, itd.
O wsparcie na zakup wózka inwalidzkiego można starać się w kilku instytucjach: NFZ, PCPR, MOPS.

Zapytaj w sprawie dofinansowania refundacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Reha-Max, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.

Wózek inwalidzki z dofinansowaniem NFZ

Zaczynamy od wizyty u lekarza posiadającego uprawnienia do wypisania zlecenia na zaopatrzenie w wózek inwalidzki. Najczęściej będzie to ortopeda, neurolog i chirurg, neurochirurg, ale też i lekarz medycyny rodzinnej, internista, geriatra, reumatolog, a nawet onkolog. Jeżeli chodzi o dzieci jest to pediatra.
Następnie udajemy się do najbliższego miejscu zamieszkania oddziału NFZ gdzie potwierdzamy zlecenie, a później do sklepu medycznego, wybieramy odpowiedni wózek i kupujemy go. Weryfikacja ubezpieczonych odbywa się za pomocą systemu eWUŚ w oparciu o nr pesel chorego. Pacjenci, którzy nie są widoczni w systemie muszą dostarczyć dokument potwierdzający opłacanie składek lub złożyć na piśmie oświadczenie.

Refundacja z NFZ pozwala na zakup:
1. podstawowego modelu inwalidzkiego wózka ręcznego,
2. składanego wózka dla dorosłych,
3. wózków specjalnych dla dorosłych, jak na przykład elektryczne
4. prawie wszystkich modeli wózków dziecięcych.
Obecnie z refundacji wyłączone są wózki inwalidzkie toaletowe.
Wystawione zlecenie na wózek inwalidzki posiada bezterminową ważność.

Pacjenci, którzy są zdecydowani na zakup droższego modelu wózka pokrywają różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji z własnych pieniędzy. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o dodatkową refundację na wózek inwalidzki pochodzącą z innych miejsc, na przykład PFRON.

Refundacja do wózka inwalidzkiego ? zasady przyznawania

O dofinansowanie NFZ do wózków inwalidzkich mogą starać się osoby ubezpieczone spełniające kryteria określone przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. z późniejszą nowelizacją). Przepisy mówią, że nie każdy ubezpieczony posiada prawo do refundacji każdego rodzaju wózka, na przykład nie wszyscy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brany jest rodzaj schorzenia.
Kwota dofinansowania wynosi od 600 do 3.000 tys. zł. Jej wysokość zależy od wybranego modelu. Najmniej środków otrzymamy na zakup ręcznego wózka inwalidzkiego, a najwyższe dofinansowanie NFZ do wózka elektrycznego.

Rodzaje wózków i kwoty dofinansowania
I. Wózek inwalidzki ręczny ? o refundację mogą ubiegać się:
1. dorośli (kod: P. 127),
2. dzieci od 3 do ukończenia 18 roku życia (kod: P 128).
Niepełnosprawni, którzy cierpią na trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia.
Limit dofinansowania z NFZ – 600 zł.
Limit napraw -180 zł.
Udział własny pacjenta – 0%.
Osoba dorosła może starać się o wózek raz na 5 lat, a dziecko raz na 3 lata.
II. Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich wyposażony w system szybkiego demontażu kół składany (kod P.129) ? przeznaczony dla osób samodzielnie poruszających się na wózku
1. dorośli,
2. dzieci (od 3 do ukończenia 18 roku życia).
Niepełnosprawni, którzy cierpią na trwałe ograniczenie zdolności samodzielnego chodzenia, ale mogą sami bez pomocy osób trzecich poruszać się na wózku.
Limit dofinansowania z NFZ – 1700 zł.
Limit napraw – 510 zł.
Udział własny pacjenta – 0%.
Osoba dorosła może starać się o wózek raz na 4 lata, a dziecko raz na 3 lata.

Dzieci i dorośli nie mogą jednocześnie składać wniosków o dofinansowanie ze środków
publicznych o: lekki wózek inwalidzki, wózek specjalny, czy wózek ręczny.

III. Wózek inwalidzki specjalny (wózek elektryczny, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji)
1. dorośli (kod: P. 130),
2. dzieci od 2 do ukończenia 18 roku życia (kod: P. 131).
Pacjenci z porażeniem i niedowładami trzy lub czterokończynowymi, dwukończynowymi jednostronnymi lub skrzyżowanymi.
Limit dofinansowania z NFZ ? 3.000 tys. zł.
Limit napraw ? 900 zł.
Udział własny pacjenta ? 0%.
Osobie dorosłej przysługuje raz na 4 lata, a dziecku raz na 3 lata.

Nie można jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego specjalnego i wózka inwalidzkiego lekkiego.

Skrócenie okresu użytkowania wózka

W niektórych sytuacjach okres użytkowania wózka inwalidzkiego może być krótszy od tego zawartego w Rozporządzeniu.
1. w przypadku osób dorosłych, u których doszło do zmian w stanie fizycznym, które spowodowały, ze dotychczasowy sprzęt nie spełnia już swoich funkcji i nie ma możliwości regulacji wózka,
2. w przypadku dzieci do 18 roku życia, u których wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku operacji lub choroby, rehabilitacji, czy rozwoju fizycznego i nie ma możliwości dalszej regulacji wózka.
Wniosek o skrócenie okresu użytkowania musi być poparty szczegółowym uzasadnieniem medycznym wystawionym tylko przez lekarza z uprawnieniami.