dofinansowania nfz pfron pcpr

Aktywny Samorząd 2023

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2023 roku

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku. Poniżej wybrane informacje dotyczące dofinasowań które możemy dla Państwa zrealizować:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinasowania PFRON: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej ? 6.000 zł

Udział własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Maksymalna kwota dofinasowania PFRON:

10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł

Udział własny wnioskodawcy:

  1. Jeżeli wnioskodawca dołączy zlecenie na P.130 lub P.131 ? 3000zł z NFZ (akceptowane przez PCPR/MOPR jako pokrycie wkładu własnego)
  2. W przypadku braku zlecenia NFZ: 15% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinasowania PFRON: 7500zł

Udział własny w przypadku skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

  1. a) BRAK Jeżeli wnioskodawca dołączy zlecenie na P.130  3000zł z NFZ (akceptowane przez PCPR/MOPR jako pokrycie wkładu własnego)
  2. b) W przypadku braku zlecenia NFZ: 25% ceny brutto zakupu

Udział własny w przypadku oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

25% ceny brutto zakupu

PO pełną treść załącznika do uchwały PFRON

KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku-1/