Dofinansowania | Lista kodów refundacji NFZ

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dofinansowaniach
dofinansowania nfz pfron pcpr

Dofinansowanie refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.12.2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Jak uzyskać dofinansowanie krok po kroku

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: wózki inwalidzkie, pionizatory, siedziska rehabilitacyjne, poduszki przeciwodleżynowe, stabilizatory, gorsety, protezy kończyn, kule, laski, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, pieluchy i inne. Poniżej opis formalności których należy dopełnić aby uzyskać dofinansowanie na przykładzie wózków inwalidzkich. O dofinansowanie NFZ na zakup wózka inwalidzkiego osoby dorosłe mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata. W przypadkach uzasadnionych okres ten może zostać skrócony. Jeśli pacjent dostał dofinansowanie na wózek inwalidzki, może jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie do innego sprzętu np. pionizator, ortezy. Osoba która stara się o dofinansowanie musi mieć aktualne ubezpieczenie.

  • Krok 1 Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty.
  • Krok 2 Uzyskanie zlecenia od lekarza specjalisty(ortopedy, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa, chirurga) na odpowiedni wózek.
  • Krok 3 Potwierdzenie wniosku w Wojewódzkim oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania.
  • Krok 4 Kontakt z naszym konsultantem celem pomocy w realizacji wniosków, załatwieniem formalności związanych z dalszym etapem uzyskania dofinansowania, uzgodnienie terminu prezentacji oraz pomiaru i doboru wózka inwalidzkiego.

Zapytaj w sprawie dofinansowania refundacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Reha-Max, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.

Aktualny wykaz sprzętu rehabilitacyjnego refundowanego przez NFZ na rok 2022

Poniżej tabela lista kodów NFZ na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze ? pozycje wybrane.

Kod w NFZKod wg MZ z 06.12.13Nazwa wyrobu medycznego na zlecenieLimit NFZ w zł.Procent refundacji NFZ
P.116P.116Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna500 zł70%
P.117P.117Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)400 zł70%
P.125P.125Pionizator2 000 zł100%
P.127P.127Wózek inwalidzki ręczny600 zł100%
P.128.01P.128Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci600 zł100%
P.129.00P.129Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych1 700 zł100%
P.129.01P.129Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci1 700 zł100%
P.130.00P.130Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych3 000 zł100%
P.131.01P.131Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci3 000 zł100%

Dofinansowanie

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:
NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 4250zł

Wózek inwalidzki specjalny
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPRu odpowiednie dokumenty:

  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt medyczny PCPR/MOPS (dostępny w każdym oddziale)
  • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
  • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

Dofinansowanie z PCPR/MOPR na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jest to forma dofinansowania, która umożliwia otrzymanie kwoty w wysokości maksymalnie 60% wartości wybranego sprzętu. Ten typ dofinansowania dostępny jest przy zakupie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do ćwiczeń, mat do hydromasażu, sprzętu toaletowego dla niepełnosprawnych, koncentratorów tlenu i wielu innych produktów do rehabilitacji.

Dofinansowanie z PCPR/MOPR do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Kolejna z form dofinansowania, umożliwiająca uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 80% wartości sprzętu. Dofinansowanie to można uzyskać starając się np. o zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, transportowo-kąpielowego, schodołazu jak również wieli innych specjalistycznych urządzeń, których celem jest ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym.