Pionizator Parapion

Cena od 5,230.00

Doskonale wiemy jak ważne dla pacjenta jest przyjęcie pozycji wyprostnej, dlatego stworzyliśmy wyrób o nazwie PARAPION, który idealnie nadaje się do tego celu. Pionizator statyczny PARAPION umożliwia pełną i bezpieczną pionizacje pacjenta. Stabilna konstrukcja, ergonomiczne peloty kolanowe, szerokie i dające poczucie stabilizacji pasy piersiowy i biodrowy to podstawowe elementy, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas terapii.

Będąc w urządzeniu pacjent może zostać poddany zabiegom rehabilitacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe. Cztery ciche koła skrętne, umożliwiają swobodne przewożenie pacjenta w pozycji stojącej.

Opis

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Pionizator Parapion

Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

  • Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
  • Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
  • Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
  • Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
  • Choroby mięśni ? dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
  • Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
  • Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
  • Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
  • Mózgowe porażenie dziecięce ? różne postacie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Reha-Max, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie.