Fotelik rehabilitacyjny Foka

od

Fotelik rehabilitacyjny „FOKA” jest niezastąpiony przy wstępnej pionizacji. Dzięki prostej budowie jest łatwy w obsłudze, a jednocześnie doskonale spełnia swoją funkcję. Bezpiecznie mogą go używać dzieci bardzo wiotkie o zmniejszonym napięciu mięśniowym jak i dzieci spastyczne. Fotelik może również bardzo ułatwić rehabilitacje w schorzeniach ortopedycznych. Dzięki regulacji pelot bocznych uzyskujemy pomoc w korygowaniu wady postawy. Fotelik „FOKA”, który jest urządzeniem niezwykle przydatnym w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych, szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, a prawidłowo wykorzystany może przyczynić się do znacznej poprawy życia dzieci, ułatwić zabawę i edukację.

Opis

Wskazania do stosowania Fotelika dla dzieci Foka:

  • niedowład czterokończynowy,
  • paraplegia,
  • teraplegia,
  • parapareza,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • urazy wielonarządowe,
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
  • zaawansowane stadia chorób demielinizacyjnych,
  • stany po urazach kręgosłupa.