Ortezy

Zaopatrzenie ortopedyczne - znajdziesz tu informacje o różnych rodzajach ortez i stabilizatorów .

Zaopatrzenie ortopedyczne – wszystkie działania związane z doborem, budową, dopasowaniem i stosowaniem przedmiotów ortopedycznych. Przedmioty ortopedyczne pełnią ważną rolę w leczeniu i kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcją narządu ruchu. Spełniają proste funkcje mechaniczne, tworząc podparcie, korygują zniekształcenia oraz poprawiają stabilizację kończyn górnych i dolnych: ortezy, łuski, temblaki, stabilizatory. Stosuje się je w celu poprawy warunków statyczno-dynamicznych i funkcjonalnych u osób z dysfunkcjami kończyn górnych dolnych lub tułowia.

Zaopatrzenie ortopedyczne w rehabilitacji. Wykorzystanie przedmiotów ortopedycznych w procesie rehabilitacji bardzo często przyczynia się do uzyskania poprawy funkcji poprzez odciążenie, stabilizację, korekcję, jak również kontrolę ruchu w stawach. Zasada prawidłowego zastosowania nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego to minimalizowanie konstrukcji stosowanego sprzętu, zmniejszanie jego wagi aby uzyskać poprawić funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zaopatrzenie ortopedyczne jest integralną częścią prawidłowego, kompleksowego postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego. Prawidłowo zastosowane pozwala na znaczną poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta, w bardzo znacznym stopniu obniża koszty leczenia zarówno dla chorego jak i NFZ.

Można również wystąpić o dofinansowanie przedstawiając kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…) nie określa druku wniosku, samorządy same sporządzają takie druki. Dlatego też szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.