Pionizatory

Posiadamy szeroką gamę pionizatorów zarówno statycznych, jak i dynamicznych dla osób w różnym wieku. Pionizatory i parapodia pomagają w utrzymaniu prawidłowej pozycji, osiągnięciu większej niezależności oraz odpowiedniego rozwoju i ułożenia ciała.

Posiadamy pionizatory zalecane dla dzieci, młodzieży i dorosłych u których rozpoznano: Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie. Przepuklinę oponowo-rdzeniową. Naczyniowe i chorobowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami, porażeniami oraz ciężkimi zaburzeniami równowagi. Choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne). Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami. Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn. Zaawansowane choroby reumatyczne. Po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych.